Tự chủ

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Con đừng buông theo các tham vọng của con,
  nhưng hãy kiềm chế các dục vọng.
 2. Nếu con thoả mãn các tham vọng của mình,
  thì con làm cho kẻ thù con thích thú.
 3. Đừng tìm vui trong khoái lạc xa hoa,
  đừng cấu kết với bọn nào như thế.
 4. Đừng vay mượn để tiệc tùng mà hoá ra nghèo,
  và không còn đồng xu dính túi.
 5. Một người thợ say sưa sẽ không giàu có được,
  kẻ coi thường lợi nhỏ sẽ rơi vào nghèo túng.
 6. Rượu và đàn bà làm hư hỏng những kẻ thông minh;
  ai mê gái điếm sẽ thành vô liêm sỉ,
  Con người ấy sẽ thành cơ nghiệp cho giòi bọ,
  và cuối cùng, con người vô liêm sỉ sẽ bị diệt vong.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: