Chống thói ba hoa

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Kẻ dễ tin là người nhẹ dạ.
  Ai phạm tội thì gây hại cho chính mình.
 2. Kẻ lấy sự dữ làm vui sẽ bị lên án.
 3. Người ghét thói ba hoa sẽ tránh được sự dữ.
 4. Quân tử thì phải nhất ngôn,
  như thế, con sẽ không bị hại.
 5. Đừng nói về bạn cũng như về thù,
  đừng tiết lộ gì cả, trừ phi không nói là con có lỗi;
  vì người nghe con nói sẽ dè chừng,
  và tới lúc nào đó, sẽ ghét con.
 6. Con nghe được chuyện gì ư? Hãy chôn nó trong lòng.
  Can đảm lên! Điều đó sẽ không làm con nổ tung đâu.
 7. Vừa nghe một lời là kẻ ngu đần quằn quại,
  như người phụ nữ lúc lâm bồn.
 8. Như mũi tên cắm vào đùi người ta thế nào,
  thì trong bụng kẻ ngu đần, chuyện đã nghe cũng thế.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: