≡ Menu

Con người chẳng là gì

 1. Con người là chi? Nó có ích lợi gì? Đâu là cái hay cái dở của nó?
 2. Số ngày đời của con người nhiều lắm là một trăm năm.
 3. Một giọt nước biển, một hạt cát:
  đó là số năm ngắn ngủi của nó sánh với cái đời đời.
 4. Bởi thế Đức Chúa kiên nhẫn với chúng,
  và đổ tràn xuống trên chúng lòng thương xót của Người.
 5. Người nhìn thấy và biết rằng
  vận cùng của chúng thật là khốn khổ,
  bởi thế Người gia tăng ơn tha thứ của Người.
 6. Con người thì thương xót cận thân,
  còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm.
  Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ,
  và dẫn đưa, như mục tử dẫn đàn chiên.
 7. Người xót thương những ai đón nhận lời giáo huấn
  và ân cần tìm phán quyết của Người.

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment