Đạo Công Giáo

by Stephen on September 23, 2009 · 182 comments

Chào Bạn Đến Với CôngGiáo.org! Công Giáo là niềm tin tôn giáo của Giáo Hội Công Giáo Rôma. Tín hữu Công Giáo tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng toàn năng đã dựng nên vũ trụ muôn loài, và Ngài luôn chờ đón chúng ta về thiên đàng để ban cho chúng ta được sung sướng muôn đời.

Đức Giáo Hoàng

Vị Giáo Hoàng Hiện Tại: Francis
Tên Thật: Jorge Mario Bergoglio
Là Vị Giáo Hoàng Thứ: 266
Ngày Đăng Vị: March 13, 2013
Ngày Sinh: December 17, 1936
Quốc Gia: Argentina

Vị GH Tiền Nhiệm: Benedict XVI

 

Các tên gọi khác trong Công Giáo: Thiên Chúa Giáo, Kitô giáo, Đạo Gia Tô.

Công Giáo có nghĩa là chung, phổ quát, công cộng đón nhận mọi người chứ không riêng cho dân tộc hay quốc gia nào.

Trong tiếng Anh, Đạo Công Giáo có tên là Catholicism. Người Công Giáo được gọi là Catholic.

Tin Lành trong tiếng anh là Protestant. Tin Lành có nhiều nhánh mà các bạn hay nghe như: Baptist, Methodist, Lutheran, v.vv…

Christianity là bao gồm tất cả các đạo về Chúa Giêsu (Công Giáo, Tin Lành, v.v..).

{ 37 comments… read them below or add one }

Leave a Comment