Cựu Ước và Tân Ước

by Stephen on October 20, 2009 · 12 comments

 1. Cựu Ước là Sách thánh của đạo Do Thái, hầu hết được viết bằng tiêng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. Cực Ước được xếp theo bốn loại:
  • Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh): Sáng Thế ký (Genesis), Xuất Ai Cập (Exodus), Levi (Leviticus0, Dân số (Number), Ðệ Nhị Luật (Deuteronomy).
  • Sách Lịch Sử: gồm 16 cuốn: Gio-suê (Joshuă, Thẩm Phán (Judges), Rút (Ruth), Sa-mu-en 1 và 1 (1Samuel 1, 2Samuel), Các Vua 1 và 2 (King 1,1), Ký Sự 1 và 2 (Chronicles 1,2), Ét-ra, Ne-he-mi (Nehemianh), To-bi-a (Tobit), Ju-dith (Judith), es-tha (Ezra) và Mac-ca-bê-ô 1 và 2 (Maccabes 1,2).
  • Sách Giáo Huấn: gồm 7 cuốn: Gióo (Job), Thánh Vịnh (Psalms), Châm Ngôn (Proverbs), Giảng Viên (Ecclesiastes), Diệu Ca Hay Dân Ca (Song of Songs), Khôn Ngoan (Wisdom), Huấn Ca (Sirach).
  • Sách Tiên Tri: (Ngôn Sứ) gồm 18 cuốn: I-sa-a-a (Isaiah), Giê-sê-mi-a (Jeremianh), Ai-ca (Lamentations), Ba-rúc (Baruch), Ê-dê-ki-en (Ezekiel), Da-ni-en (Daniel), Ho-se (Hosea), Gio-en (Joel), A-mốt (amos), Áp-di-ca (Obadiah), Gio-na (Jonah), Mi-ka (Micah), Ha-hum (Nahum), Ha-ba-cu (Habakkuk), Xô-phô-ni-a (Zepthaniah), Hac-gai (Haggai), Za-ca-ri-a (Zechariah), Ma-la-ki-a (Malachi).
 2. Tân Ước là một sưu tập những bài viết bắt nguồn từ cộng đoàn Ki-tô hữu sơ khai, nhằm công bố cho mọi người Ðấng mà các tiên tri đã nói, nay được tỏ lộ, đã đợi trông nay đã đến.. Ðó là Ðức Giê-su Ki-tô. Ngài đã được gọi là Giao Ước Mới mà Ðức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa và Cứu Chúa của chúng ta đã ký kết.
 3. Tân Ước được viết theo thể văn nào?
  Tân Ước được viết theo 4 thể văn:
  a. Thể tường thuật như bốn Phúc Âm ghi lại cuộc đời Ðức Ki-tô, các lời Ngài giảng dạy cũng như các việc Ngài làm.
  b. Thể lịch sử như sách Tông Ðồ Công Vụ ghi lại những nỗ lực của các tông đồ trong việc mở mang Giáo Hội.
  c. Thể thứ tín như các thơ thánh Phao-lô, Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê và Giu-đê viết cho các cộng đoàn để dắt, kiện cường và khuyên bảo dạy dỗ các giáo đoàn.
  d. Thể mặc khải của sách Khải Huyền tiên báo những điều sẽ xảy đến trong tương lai.
 4. Tân Ước gồm những sách nào?
  Tân Ước gồm tất cả 27 cuốn thứ tự như sau:
  a. 4 cuốn Phúc Âm (Mác-cô, Mat-thêu, Lu-ca, và Gio-an).
  b. 1 cuốn Tông Ðồ Công Vụ.
  c. 14 thơ của Thánh Phao-lô.
  d. 7 thư chung của các Thánh: Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và Giu-đê.
  e. Cuối cùng là sách Khải Huyền của Thánh Gioan

{ 12 comments… read them below or add one }

Sương Roe March 2, 2016 at 8:17 pm

Tôi muốn mua nguyên bộ sách Tiên Tri (Ngôn Sứ) tôi phải làm sau?
Xin làm ơn cho tôi biết. Thành thật cám ơn.

Reply

lephatvinh April 21, 2015 at 1:02 am

Rat hay

Reply

Sic September 13, 2013 at 4:54 am

Cho minh hoi nhe:
Kinh thanh dc viet trong thoi gian nao vay? Co phai: 1200 nam, tu nam -1300 den +100 ?

Reply

dang vinh October 22, 2012 at 1:03 pm

Cho con hỏi khi chủ nhật 2 người lên đọc là nằm cuổn nào. Và cha đọc là cuổn nào.!

Reply

Joseph Ho November 14, 2012 at 2:16 pm

Dang Vinh than men,

Xin duoc chia se cua nguoi anh em nhu sau:

Hai nguoi doc mot phan (hay mot so cau) cua mot trong cac sach cua bo Cuu Uoc gom 46 cuon hay la mot phan cua mot trong cac sach cua bo Tan uoc (gom 27 cuon) ngoai tru 4 sach Tin Mung chi danh cho cha hay thay pho te doc (Tin Mung theo thanh Mat theu, TM theo thanh Mac co, TM theo thanh Lu ca va TM theo thanh Gio an).

Rat mong duoc tiep tuc chia se voi cac ban ve giao ly… trong kha nang hieu biet HAN CHE cua toi.

Joseph Ho
Giao ly vien
Nguyen xin BINH AN CUA CHUA O CUNG TAT CA CHUNG TA. AMEN.

Reply

Stephen November 14, 2012 at 8:22 pm

Cam on Joseph rat nhieu!

Reply

lâm thanh April 9, 2012 at 12:10 am

Vui lòng cho tôi biết câu nói : ‘… Ta yêu con hơn con yêu vết nhơ tội lỗi của con …’ ở phần nào trong Kinh Thánh.

Reply

Khanh Vu March 14, 2012 at 4:17 pm

Lam on cho toi hoi cau “con la tu te muon doi theo pham ham men ki se de” la o cho nao trong sach thanh. xin thanh that cam on

Reply

Joseph Ho November 16, 2012 at 1:02 am

Than chao Khanh Vu,
cau hoi cua ban o trong Thanh vinh 109 ( 110 ), cau 4 duoc viet day du nhu sau:
Duc Chua da moi lan the uoc,
Nguoi se chang rut loi,
Rang: ” Muon thuo, Con la Thuong Te
theo pham trat Men-ki se-de”.
Nguyen xin BINH AN CUA CHUA o cung tat ca chung ta.

Reply

Vu Tran August 31, 2011 at 12:17 pm

Phần số 4: “Tân Ước gồm những sách nào ?”
Phần A đã thiếu một Thánh Sử là Mác-cô
Phần E nên thêm vào cho hoàn chỉnh là “sách Khải Huyền của Thánh Gioan”

Xin cảm ơn quý vị đã có những thông tin rất bổ ích cho những người muốn tìm hiểu thêm.

Reply

Stephen August 31, 2011 at 12:24 pm

Cám ơn Vu Tran rất nhiều, Stephen đã sữa bài lại rồi! Mến.

Reply

Thanhtam May 22, 2015 at 2:39 am

Cho hỏi cuộc Xuất Hành và giao ước Sinai có ý nghĩa như thế nào với dân Do Thái vậy ạ ?!?

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: