≡ Menu

Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 1-105

Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
105Nicholas I24 April 858 – 13 November 867Rome
104Benedict III855 – 7 April 858Rome
103Leo IVJanuary 847 – 17 July 855Rome
102Sergius IIJanuary 844 – 7 January 847Rome
101Gregory IV827 – January 844Rome
100ValentineAugust 827 – September 827Rome
99Eugene II8 May 824 – August 827Rome
98Paschal I25 January 817 – 11 February 824Rome
97Stephen IV12 June 816 – 24 January 817Rome
96Leo III26 December 795 – 12 June 816Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
95Adrian I1 February 772 – 26 December 795Rome
94Stephen III1/7 August 767 – 24 January 772Sicily
93Paul I29 May 757 – 28 June 767Rome
92Stephen II26 March 752 – 26 April 757Rome
91Zachary3 December 741 – 14/22 March 752Greece
90Gregory III18 March 731 – 28 November 741Syria
89Gregory II19 May 715 – 11 February 731Rome
88Constantine25 March 708 – 9 April 715Syria
87Sisinnius15 January 708 – 4 February 708Syria
86John VII1 March 705 – 18 October 707Greece
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
85John VI30 October 701 – 11 January 705Greece
84Sergius I15 December 687 – 8 September 701Sicily
83Conon21 October 686 – 22 September 687Thrace, Hy Lạp
82John V12 July 685 – 2 August 686Syria
81Benedict II683/26 June 684 – 8 May 685Rome, Byzantine Empire
80Leo IIDecember 681 – 3 July 683Sicily
79Agatho27 June 678 – 10 January 681Sicily
78Donus2 November 676 – 11 April 678Rome, Byzantine Empire
77Adeodatus II11 April 672 – 17 June 676Rome, Byzantine Empire
76Vitalian30 July 657 – 27 January 672Segni, Byzantine Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
75Eugene I10 August 654 – 2 June 657Rome
74Martin INear Todi, Umbria, Byzantine EmpireJuly 649 – 16 September 655
73Theodore I24 November 642 – 14 May 649Palestine
72John IV24 December 640 – 12 October 642Zadar, Dalmatia, now Croatia
71SeverinusOctober 638 – 2 August 640Rome
70Honorius I27 October 625 – 12 October 638Campania, Byzantine Empire
69Boniface V23 December 619 – 25 October 625Naples
68Adeodatus I19 October 615 – 8 November 618Rome
67Boniface IV25 August 608 – 8 May 615Marsi
66Boniface III19 February 607 – 12 November 607Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
65Sabinian13 September 604 – 22 February 606Blera
64Gregory I3 September 590 – 12 March 604Rome
63Pelagius II26 November 579 – 7 February 590Rome
62Benedict I2 June 575 – 30 July 579Rome
61John III17 July 561 – 13 July 574Rome, Eastern Roman Empire
60Pelagius I16 April 556 – 4 March 561Rome
59Vigilius29 March 537 – 7 June 555Rome
58Silverius1 June 536 – 11 November 537Frosinone
57Agapetus I13 May 535 – 22 April 536Rome
56John II2 January 533 – 8 May 535Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
55Boniface II22 September 530 – 17 October 532Rome
54Felix IV13 July 526 – 22 September 530/td>Samnium
53John I13 August 523 – 18 May 526Tuscany
52Hormisdas0 July 514 – 19 July 523Frosinone, Southern Latium, Italy
51Symmachus22 November 498 – 19 July 514Sardinia
50Anastasius II24 November 496 – 19 November 498Rome
49Gelasius I1 March 492 – 21 November 496Africa
48Felix III13 March 483 – 1 March 492Rome
47Simplicius3 March 468 – 10 March 483Tivoli, Italy
46Hilarius19 November 461 – 29 February 468Sardinia, Western Roman Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
45Leo I29 September 440 – 10 November 461Rome
44Sixtus III31 July 432 – March/August 440Rome
43Celestine I10 September 422 – 27 July 432Rome, Western Roman Empire
42Boniface I28/29 December 418 – 4 September 422Roma
41Zosimus18 March 417 – 26 December 418
40Innocent I22 December 401 – 12 March 417Roma
39Anastasius I27 November 399 – 19 December 401Roma
38Siricius11 December 384 – 26 November 399Rome
37Damasus I1 October 366 – 11 December 384Idanha-a-Velha, Portugal
36Liberius17 May 352 – 24 September 366Roma
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
35Julius I6 February 337 – 12 April 352Rome
34Mark18 January 336 – 7 October 336Rome
33Sylvester I31 January 314 – 31 December 335Sant’Angelo a Scala, Avellino
32Miltiades2 July 311 – 11 January 314/td>Africa
31Eusebiusc.309 – c.310Cassano
30Marcellus I308 – 309Rome
29Marcellinus30 June 296 – 1 April 304Rome
28Caius17 December 283 – 22 April 296
27Eutychian4 January 275 – 7 December 283
26Felix I5 January 269 – 30 December 274Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
25Dionysius22 July 259 – 26 December 268Greece
24Sixtus II30/31 August 257 – 6 August 258Greece
23Stephen I12 May 254 – 2 August 257Rome
22Lucius I25 June 253 – 5 March 254Rome
21Cornelius6/11 March 251 – June 253Rome
20Fabian10 January 236 – 20 January 250Rome
19Anterus21 November 235 – 3 January 236Greece
18Pontian21 July 230 – 28 September 235Rome
17Urban I222/223 – 230Rome
16Callixtus Ic.217 – 222/223Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
15Zephyrinus199 – 217Rome
14Victor I189 – 198/199Northern Africa
13Eleuterus174/175 – 189Nicopoli, Epyrus
12Soterc.166 – 174/175Fondi, Latium, Italy
11Anicetus155 – 166Emesa, Syria
10Pius I140/142 – 155Aquileia, Friuli, Italy
9Hyginus136/138 – 140/142Greece
8Telesphorus125 – 136/138Greece
7Sixtus I115/116 – 125Rome or Greece
6Alexander I105/107 – 115/116Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
5Evaristus97/99 – 105/107Bethlehem, Palestine
4Clement I88/92 – 97/101Rome
3Anacletus76/79(?) – 88
2Linus64/67(?) – 76/79(?)Tuscia (Northern Latium)
1St. Peter30 – 64/67Bethsaida, Galilea

 


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 2 comments… add one }
  • Vũ quang Tuân May 20, 2017, 5:14 am

    Quí vị có cần tài liệu về các triều đại các Đức Giáo Hoàng, nên tìm mua sách ” 266 Triều đại 264 Giáo Hoàng”, có in hình và tóm tắt tiểu sử cũng như công việc chính mà ĐGH đó đã thực hiện trong Giáo hội

    • PHAM NGOC HUY February 13, 2019, 9:33 am

      mình đăng ký mua sách ở đâu nhỉ?

Leave a Comment