≡ Menu

Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205

Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
2 năm không chọn được giáo hoàng.4 July 1415 – 11 November 1417
(2 năm)
205Gregory XII30 November 1406 – 4 July 1415
(8 năm)
Venice, Republic of Venice
204Innocent VII17 October 1404 – 6 November 1406
(2 năm)
Sulmona, Kingdom of Naples
203Boniface IX2 November 1389 – 1 October 1404
(14 năm)
Naples, Kingdom of Naples
202Urban VI8 April 1378 – 15 October 1389
(11 năm)
Naples, Kingdom of Naples
201Gregory XI30 December 1370 – 26 March 1378
(7 năm)
Maumont, Limousin, France
200Urban V28 September 1362 – 19 December 1370
(8 năm)
Grizac, Languedoc, France
199Innocent VI18 December 1352 – 12 September 1362
( năm)
Les Monts, Limousin, France
198Clement VI7 May 1342 – 6 December 1352
(10 năm)
Maumont, Limousin, France
197Benedict XII20 December 1334 – 25 April 1342
(7 năm)
Saverdun, County of Foix, France
196John XXII7 August 1316 – 4 December 1334
(18 năm)
Cahors, Quercy, France
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
2 năm không chọn được giáo hoàng.20 April 1314 – 7 August 1316
(2 năm)
195Clement V5 June 1305 – 20 April 1314
(8 năm)
Villandraut, Gascony, France
194Benedict XI22 October 1303 – 7 July 1304
(260 ngày)
Treviso, Italy, Holy Roman Empire
193Boniface VIII24 December 1294 – 11 October 1303
(8 năm)
Anagni, Papal States, Holy Roman Empire
192Celestine V5 July 1294 – 13 December 1294
(223 ngày)
Sant’ Angelo Limosano, Kingdom of Sicily
2 năm không chọn được giáo hoàng.4 April 1292 – 5 July 1294
(2 năm)
191Nicholas IV22 February 1288 – 4 April 1292
(4 năm)
Lisciano, Papal States, Holy Roman Empire
190Honorius IV2 April 1285 – 3 April 1287
(2 năm)
Rome, Papal States, Holy Roman Empire
189Martin IV22 February 1281 – 28 March 1285
(4 năm)
Meinpicien, Touraine, France
188Nicholas III25 November 1277 – 22 August 1280
(2 năm)
Rome, Papal States, Holy Roman Empire
187John XXI8 September 1276 – 20 May 1277Lisbon, Portugal
186Adrian V11 July 1276 – 18 August 1276
(39 ngày)
Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
185Innocent V21 January 1276 – 22 June 1276County of Savoy, Holy Roman Empire
184Gregory X1 September 1271 – 10 January 1276
(4 năm)
Piacenza, Italy, Holy Roman Empire
2 năm không chọn được giáo hoàng.29 November 1268 – 1 September 1271
(2 năm)
183Clement IV5 February 1265 – 29 November 1268
(3 năm)
Saint-Gilles, Languedoc, France
182Urban IV29 August 1261 – 2 October 1264
(3 năm)
Troyes, County of Champagne, France
181Alexander IV12 December 1254 – 25 May 1261
(6 năm)
Jenne, Papal States, Holy Roman Empire
180Innocent IV25 June 1243 – 7 December 1254
(11 năm)
Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire
179Celestine IV25 October 1241 – 10 November 1241
(17 ngày)
Milan, Italy, Holy Roman Empire
178Gregory IX19 March 1227 – 22 August 1241
(14 năm)
Anagni, Papal States, Holy Roman Empire
177Honorius III18 July 1216 – 18 March 1227
(10 năm)
Rome, Papal States, Holy Roman Empire
176Innocent III8 January 1198 – 16 July 1216Gavignano, Papal States, Holy Roman Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
175Celestine III21 March 1191 – 8 January 1198Rome, Papal States, Holy Roman Empire
174Clement III19 December 1187 – 20 March 1191Rome, Papal States, Holy Roman Empire
173Gregory VIII21 October 1187 – 17 December 1187Benevento, Papal States, Holy Roman Empire
172Urban III25 November 1185 – 19 October 1187Cuggiono, Italy, Holy Roman Empire
171Lucius III1 September 1181 – 25 November 1185Lucca, Italy, Holy Roman Empire
170Alexander III7 September 1159 – 30 August 1181Siena, Italy, Holy Roman Empire
169Adrian IV4 December 1154 – 1 September 1159Abbots Langley, Hertfordshire, Kingdom of England
168Anastasius IV8 July 1153 – 3 December 1154Rome, Papal States, Holy Roman Empire
167Eugene III15 February 1145 – 8 July 1153Pisa, Republic of Pisa, Holy Roman Empire
166Lucius II12 March 1144 – 15 February 1145Bologna, Papal States, Holy Roman Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
165Celestine II26 September 1143 – 8 March 1144Città di Castello, Papal States, Holy Roman Empire
164Innocent II14 February 1130 – 24 September 1143Rome, Papal States, Holy Roman Empire
163Honorius II15 December 1124 – 13 February 1130Fiagnano, Papal States, Holy Roman Empire
162Callixtus II2 February 1119 – 13 December 1124Quingey, County of Burgundy, Holy Roman Empire
161Gelasius II24 January 1118 – 28 January 1119Gaeta, Principality of Capua
160Paschal II13 August 1099 – 21 January 1118Bleda, Papal States, Holy Roman Empire
159Urban II12 March 1088 – 29 July 1099Lagery, County of Champagne, France
158Victor III24 May 1086 – 16 September 1087Benevento, Duchy of Benevento
157Gregory VII22 April 1073 – 25 May 1085Sovana, Italy, Holy Roman Empire
156Alexander II30 September 1061 – 21 April 1073Milan, Italy, Holy Roman Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
155Nicholas II6 December 1058 – 27 July 1061Château de Chevron, Kingdom of Arles
154Stephen IX2 August 1057 – 29 March 1058Duchy of Lorraine, Holy Roman Empire
153Victor II13 April 1055 – 28 July 1057Kingdom of Germany, Holy Roman Empire
152Leo IX12 February 1049 – 19 April 1054Eguisheim, Swabia, Holy Roman Empire
151Damasus II17 July 1048 – 9 August 1048Pildenau, Duchy of Bavaria, Holy Roman Empire
150Benedict IX08 November 1047 – 17 July 1048Rome, Papal States, Holy Roman Empire
149Clement II24 December 1046 – 9 October 1047Hornburg, Duchy of Saxony, Holy Roman Empire
148Gregory VI05 May 1045 – 20 December 1046Rome, Papal States, Holy Roman Empire
147Benedict IX10 April 1045 – 1 May 1045Rome, Papal States, Holy Roman Empire
146Sylvester III20 January 1045 – 10 February 1045Rome, Papal States, Holy Roman Empire
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
145Benedict IX1032 – 1044Rome, Papal States, Holy Roman Empire
144John XIXApril/May 1024 – 20 October 1032/td>Rome, Papal States, Holy Roman Empire
143Benedict VIII18 May 1012 – 9 April 1024Rome, Papal States, Holy Roman Empire
142Sergius IV31 July 1009 – 12 May 1012Rome, Papal States, Holy Roman Empire
141John XVIII/td>25 December 1003 – July 1009Rapagnano, Papal States
140John XVIIJune 1003 – December 1003Rome, Papal States
139Sylvester II2 April 999 – 12 May 1003Auvergne region of France
138Gregory V3 May 996 – 18 February 999Germany, Holy Roman Empire
137John XVAugust 985 – March 996Rome
136John XIVDecember 983 – 20 August 984Pavia
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
135Benedict VIIOctober 974 – 10 July 983Rome
134Benedict VI19 January 973 – June 974Rome, Papal States
133John XIII1 October 965 – 6 September 972Rome
132Leo VIIIJuly 964 – 1 March 965Rome
131Benedict V22 May 964 – 23 June 964Rome
130John XII16 December 955 – 14 May 964Rome
129Agapetus II10 May 946 – December 955Rome
128Marinus II30 October 942 – May 946Rome
127Stephen VIII14 July 939 – October 942Germany
126Leo VII3 January 936 – 13 July 939Rome
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
125John XIFebruary/March 931 – December 935Rome
124Stephen VIIDecember 928 – February 931Rome
123Leo VIMay 928 – December 928Rome
122John XMarch 914 – May 928Romagna, Italy
121LandoJuly/August 913 – February/March 914Sabina, Italy
120Anastasius IIIApril 911 – June 913Rome
119Sergius III29 January 904 – 14 April 911Rome
118Leo VJuly 903 – September 903Ardea
117Benedict IV900 – 903Rome
116John IXJanuary 898 – January 900Tivoli, Italy
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
115Theodore IIDecember 897Rome
114RomanusAugust 897 – November 897Gallese, Rome
113Stephen VI22 May 896 – August 897Roma
112Boniface VI4 April 896 – 19 April 896Roma
111Formosus19 September 891 – 4 April 896Ostia
110Stephen V885 – 14 September 891Rome
109Adrian III17 May 884 – c.September 885Rome
108Marinus I16 December 882 – 15 May 884Gallese, Rome
107John VIII14 December 872 – 16 December 882Rome
106Adrian II14 December 867 – 14 December 872Rome

 


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment