Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng | CôngGiáo.org
≡ Menu

Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng

Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
266Francis13 March 2013 — PresentBuenos Aires, Argentina
265Benedict XVI19 April 2005 – 28 February 2013
(7 năm 315 ngày)
Marktl am Inn, Bavaria, Germany
264John Paul II16 October 1978 – 2 April 2005
(26 năm 168 ngày)
Wadowice, Poland
263John Paul I26 August 1978 – 28 September 1978
(33 ngày)
Forno di Canale (now Canale d’Agordo), Veneto, Italy
262Paul VI21 June 1963 – 6 August 1978
(15 năm)
Concesio, Brescia, Italy
261John XXIII, O.F.S.28 October 1958 – 3 June 1963
(4 năm)
Sotto il Monte, Bergamo, Italy
260Pius XII, O.F.S.2 March 1939 – 9 October 1958
(19 năm)
Rome, Italy
259Pius XI, O.F.S.6 February 1922 – 10 February 1939
(17 năm)
Desio, Lombardy-Venetia, Austrian Empire
258Benedict XV, O.F.S.3 September 1914 – 22 January 1922
(7 năm)
Genoa, Kingdom of Sardinia
257Pius X, O.F.S.4 August 1903 – 20 August 1914
(11 năm)
Riese, Lombardy-Venetia, Austrian Empire
256Leo XIII, O.F.S.20 February 1878 – 20 July 1903
(25 năm)
Carpineto Romano, Rome – Italy
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
255Pius IX, O.F.S.16 June 1846 – 7 February 1878
(31 năm)
Senigallia, Marche, Papal States
254Gregory XVI, O.S.B. Cam.2 February 1831 – 1 June 1846
(15 năm)
Belluno, Republic of Venice
253Pius VIII31 March 1829 – 1 December 1830
(1 năm)
Cingoli, Marche, Papal States
252Leo XII28 September 1823 – 10 February 1829
(5 năm)
Genga or Spoleto, Papal States
251Pius VII, O.S.B.14 March 1800 – 20 August 1823
(23 năm)
Cesena, Papal States
250Pius VI15 February 1775 – 29 August 1799
(24 năm)
Cesena, Papal States
249Clement XIV, O.F.M. Conv.19 May 1769 – 22 September 1774
(5 năm)
Sant’ Arcangelo di Romagna, Papal States
248Clement XIII6 July 1758 – 2 February 1769
(10 năm)
Venice, Republic of Venice
247Benedict XIV17 August 1740 – 3 May 1758
(17 năm)
Bologna, Papal States
246Clement XII12 July 1730 – 6 February 1740
(9 năm)
Florence, Grand Duchy of Tuscany
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
245Benedict XIII, O.P.29 May 1724 – 21 February 1730
(5 năm)
Gravina in Puglia, Kingdom of Naples
244Innocent XIII8 May 1721 – 7 March 1724
(2 năm)
Poli, Lazio, Papal States
243Clement XI23 November 1700 – 19 March 1721
(20 năm)
Urbino, Marche, Papal States
242Innocent XII12 July 1691 – 27 September 1700
(9 năm)
Spinazzola, Kingdom of Naples
241Alexander VIII6 October 1689 – 1 February 1691
(1 năm)
Venice, Republic of Venice
240Innocent XI(12 năm)Como, Duchy of Milan
239Clement X29 April 1670 – 22 July 1676
(6 năm)
Rome, Papal States
238Clement IX20 June 1667 – 9 December 1669
(2 năm)
Pistoia, Grand Duchy of Tuscany
237Alexander VII7 April 1655 – 22 May 1667
(12 năm)
Siena, Grand Duchy of Tuscany
236Innocent X15 September 1644 – 7 January 1655
(10 năm)
Rome, Papal States
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
235Urban VIII6 August 1623 – 29 July 1644
(20 năm)
Florence, Duchy of Florence
234Gregory XV9 February 1621 – 8 July 1623
(2 năm)
Bologna, Papal States
233Paul V16 May 1605 – 28 January 1621
(15 năm)
Rome, Papal States
232Leo XI1 April 1605 – 27 April 1605
(27 ngày)
Florence, Duchy of Florence
231Clement VIII30 January 1592 – 3 March 1605
(13 năm)
Fano, Marche, Papal States
230Innocent IX29 October 1591 – 30 December 1591
(63 ngày)
Bologna, Papal States
229Gregory XIV5 December 1590 – 15/16 October 1591
(315/316 ngày)
Somma Lombardo, Duchy of Milan
228Urban VII15 September 1590 – 27 September 1590
(13 ngày)
Rome, Papal States
227Sixtus V, O.F.M. Conv.24 April 1585 – 27 August 1590
(5 năm)
Grottammare, Marche, Papal States
226Gregory XIII13 May 1572 – 10 April 1585
(12 năm)
Bologna, Papal States
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
225Saint Pius V, O.P.7 January 1566 – 1 May 1572
(6 năm)
Bosco, Duchy of Milan
224Pius IV26 December 1559 – 9 December 1565
(5 năm)
Milan, Duchy of Milan
223Paul IV23 May 1555 – 18 August 1559
(4 năm)
Capriglia Irpina, Campania, Kingdom of Naples
2229 April 1555 – 30 April or 1 May 1555
(22/23 ngày)
Montefano, Marche, Papal States
221Julius III7 February 1550 – 29 March 1555
(5 năm)
Rome, Papal States
220Paul III13 October 1534 – 10 November 1549
(15 năm)
Canino, Lazio, Papal States
219Clement VII26 November 1523 – 25 September 1534
(11 năm)
Florence, Republic of Florence
218Adrian VI9 January 1522 – 14 September 1523
(1 năm)
Utrecht, Bishopric of Utrecht, Holy Roman Empire
217Leo X9 March 1513 – 1 December 1521
(8 năm)
Florence, Republic of Florence
216Julius II31 October 1503 – 21 February 1513
(9 năm)
Albisola, Republic of Genoa
Thứ Tự
Hình
TênNhiệm KỳNơi Sinh
215Pius III22 September 1503 – 18 October 1503
(27 ngày)
Siena, Republic of Siena
214Alexander VI11 August 1492 – 18 August 1503
(11 năm)
Xàtiva, Kingdom of Valencia, Crown of Aragon
213Innocent VIII29 August 1484 – 25 July 1492
(7 năm)
Genoa, Republic of Genoa
212Sixtus IV, O.F.M.9 August 1471 – 12 August 1484
(13 năm)
Celle Ligure, Republic of Genoa
211Paul II30 August 1464 – 26 July 1471
(6 năm)
Venice, Republic of Venice
210Pius II19 August 1458 – 15 August 1464
(5 năm)
Corsignano, Republic of Siena
209Callixtus III8 April 1455 – 6 August 1458
(3 năm)
Xàtiva, Kingdom of Valencia, Crown of Aragon
208Nicholas V6 March 1447 – 24 March 1455
(8 năm)
Sarzana, Republic of Genoa
207Eugene IV, O.S.A.3 March 1431 – 23 February 1447
(15 năm)
Venice, Republic of Venice
206Martin V11 November 1417 – 20 February 1431
(13 năm)
Genazzano, Papal States

 

{ 38 comments… add one }
  • PHAM NGOC HUY February 13, 2019, 9:30 am

    Peter là tiếng Latin nhé,Nghĩa là đá,là Phê-rô

Lời Bình Trang 2/212

Leave a Comment