Kẻ gian ác bị nguyền rủa

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Con đàn cháu đống mà vô dụng, con đừng ham,
  cũng đừng vui vì lũ con bất nhân bất nghĩa.
 2. Chúng có đông đảo mấy, con cũng đừng vui,
  nếu chúng không có lòng kính sợ Đức Chúa.
 3. Chúng có làm nên sự nghiệp ở đời, con đừng tin tưởng,
  có đông con nhiều cháu, con cũng chớ trông nhờ;
  vì cả ngàn cũng không bằng một
  và chết mà không con còn hơn có những người con bất nghĩa.
 4. Nhờ một người thông minh sáng suốt
  mà một thành đông đúc dân cư,
  còn giống nòi chẳng kể chi luân thường đạo lý sẽ bị tuyệt diệt.
 5. Mắt tôi đã thấy nhiều điều như thế,
  và tai tôi còn nghe những điều dữ dội hơn.
 6. Lửa bừng cháy thiêu đốt đám hội quân tội lỗi,
  cơn Thịnh Nộ bốc lên trừng phạt nòi bất tuân;
  vì Người đã không tha cho bọn khổng lồ thuở trước,
  những kẻ cậy sức mình mà phản loạn.
 7. Người đã chẳng buông tha những kẻ cho ông Lót ở nhờ,
  những kẻ Người gớm ghét vì chúng kiêu ngạo.
 8. Người không xót thương giống nòi mang án diệt vong,
  những kẻ bị loại trừ vì tội lỗi của chúng,
  cũng như sáu trăm ngàn bộ binh,
  những kẻ cứng lòng cùng nhau cấu kết.
 9. Dầu chỉ có một người cứng cổ không bị phạt,
  thì đó cũng là điều lạ lùng;
  vì Người thương xót, Người cũng nổi cơn thịnh nộ,
  rộng lòng tha thứ, nhưng cũng trút cơn lôi đình.
 10. Người thương xót bao nhiêu, thì cũng hạch tội bấy nhiêu: Người xét xử ai nấy tuỳ theo việc họ làm.
 11. Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cướp,
  và người đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công.
 12. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng,
  và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: