≡ Menu

Tạ Ơn Đức Mẹ, trang 07

Gia đình chúng con hết lòng tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, vì chúng con đã được bình an và đang bình phục. Chúng con xin khấn tại Đền Thánh cho vợ con trong cơn bệnh hiểm nghèo, bị xuất huyết trong não phải giải phẩu 2 vết dài trên đầu để lấy máu ra. Chúng con xin dâng ít ngọn nến để biểu lộ đức tin và lòng cậy trông của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả.

Phạm Văn Đồng, KC, MO


 

Chúng con tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho con của chúng con được khỏi bệnh….

Nga-Hải, Seattle, WA


 

Con có gọi điện thoại về Đền Thánh xin Cha Giám Đốc và Quí Dòng khấn cho vợ của con. Mấy ngày sau bác sĩ hẹn tới để khám lại, sau cùng bác sĩ cho biết mọi sự đều tốt đẹp không như lần trước. Khi nghe vậy chúng con thật vui mừng và không quên dâng lời cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cứu vợ con qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Con xin gởi chút hoa nến xin nhờ cha thắp trước toà Mẹ cho chúng con.

Trần Thanh Đạt, Ft. Smith, AR


 

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse đã thương ban cho con gái của con sanh bằng an khỏe mạnh. Con trai thi đậu quốc tịch. Riêng con, xin cha và nhà dòng tiếp tục cầu cho con được khỏi bệnh, thi đậu quốc tịch và lòng ước ao mua được căn nhà.

Ng. Thị Mai, Lancaster, PA


 

Con mắc bệnh tiểu đường và cao áp huyết, bác sĩ cho thuốc đã uống. Nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng và bãi hoải tinh thần, thể xác ngày càng sa sút. Con chẳng biết phải làm thế nào, quá thất vọng con đã gởi thư xin cha và nhà dòng khấn cùng Đức Mẹ cho con được bớt sự đau đớn của thể xác và tâm hồn được yên tĩnh. Nay con viết thư nhờ cha và nhà dòng dâng lời cảm tạ Đức Mẹ đã ban cho bệnh của con đã thuyên giảm, thể xác đã dần dần phục hồi. Muôn đời đội ơn Đức Mẹ.

Hoàng Trung, Houston, TX


 

Con gọi điện thoại xin cha và Quí Dòng giúp lời cầu nguyện và khấn cho con của con. Nay cháu đã được nhận vô làm việc, con mừng lắm. Con xin dâng lên Chúa và trước toà Mẹ cùng Thánh Cả Giuse bó hoa nhỏ đã ban cho gia đình con được như ý.

Trần Mỹ Hiền, Owatonna, MN


 

Con liên lạc về Đền Thánh gặp một Lm con bày tỏ với Ngài những khó khăn. Ngài hứa sẽ hợp ý cùng Quí Cha và nhà dòng cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã được như ý, và nhẹ nhõm được phần nào, con xin gởi đến Đền Mẹ món quà mọn để dùng vào việc tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả.

M. Th. Ng., Shreveport, LA


 

Gia đình con dâng lời tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả đã ban cho hai mẹ con được thi đậu quốc tịch, và nay con có việc làm mới bảo đảm chắc chắn. Con có chút quà mọn dâng về Đền Mẹ để tạ ơn.

Trâm-Vu, Mpls, MN


 

Gia đình chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đã ban ơn cho con mà không bút nào có thể kể ra hết được. Qua các Thánh Lễ và lời cầu nguyện của Quí Dòng tại Đền Thánh, Chúa và Đức Mẹ đã ban cho con hết bệnh nhức đầu kinh niên (20 năm). Con xin một Thánh Lễ để tạ ơn. Gia đình con suốt đời ghi ơn Mẹ. Con cũng xin Quí Dòng tiếp tục khấn cho con được thêm những ơn như ý xin.

Ng. Ngọc Thanh, Las Vegas, NV


 

Con gái của con mới 6 tuổi cháu bị sốt nặng và sưng phổi, con rất là lo vì chúng con mới chỉ có một mình cháu. Con gọi điện thoại về Đền xin nhà dòng khấn. Con cho cháu uống thuốc và trông cậy vào Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, tuần sau thì con thấy cháu khỏe mạnh và đi học trở lại, con vui mừng trong lòng luôn cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ và Thánh Giuse. Con có chút quà nhỏ để tạ ơn Đức Mẹ.

Maria Liên, Phoenix Ville, PA


 

Mẹ đã thay đổi cuộc sống của cháu hoàn toàn ở bên VN. Cháu đã quyết chí đi học trở lại để trở thành người tốt hơn. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Mẹ đã ban cho chúng con.

Maria Ng. Th., Milpitas, CA


 

Con đã gọi điện thoại về Đền Mẹ xin nhà dòng khấn cho chồng con một ơn đặc biệt. Chúng con đã được Mẹ ban. Chúng con dâng lời cảm tạ Mẹ đã ban cho chúng con một năm qua bằng an. Con có chút quà nhỏ mọn dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Thánh Cả, xin các Đấng tiếp tục phù trợ ban cho chúng con một năm mới kế tiếp bằng an và hồn an xác mạnh. Con xin Đền khấn cho con trai của con 6 tuổi được luôn khỏe mạnh.

Pham H. Van, Houston, TX


 

Nhấn Vào Đây Để Trở Về Trang Phép Lạ


{ 6 comments… add one }
 • ha November 6, 2016, 11:47 pm

  Con tín thác mọi sự của con trong tay Chúa và Mẹ. Cảm ơn Chúa và Mẹ đã cho con cảm nhận được niềm tin mãnh liệt như bây giờ. Con ngàn đời ngợi khen Chúa và Mẹ. Amen!

 • Maria nguyễn thị kim quyên September 16, 2016, 11:06 pm

  Gia đình chúng con xin cảm ơn lòng thương xót của đức mẹ maria , thánh cả giuse và chúa giêsu đã dõi theo chúng con nghe chung con keu xin và ban ơn chữa lành đến chị con là maria nguyễn thị kim Đào thoát được căn bệnh ung thư máu . Gia đình chúng con tạ ơn chúa. Lạy chúa giêsu gia đình chúng con phó thác vào ngài!!! Amen

 • Theresa Hoa iHuong January 18, 2013, 8:12 pm

  Tạ ơn Chúa! Vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình con trong năm đã qua, con cầu nguyện cùng Chúa cho năm mới này gia đình con và mọi người chúng con được bình an trong tay Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin Hài Nhi Giêsu ban ơn lành của Người xuống mỗi người chúng con, cho chúng con biết tín thác vào Chúa và củng cố thêm đức tin của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

 • Theresa Hoa iHuong January 18, 2013, 8:11 pm

  Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa , Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

  • Teresa và Phanxico Xavie July 30, 2015, 7:24 am

   Chúng con cũng cùng cảnh ngộ, từng câu từng chữ đều như tâm trạng của vợ chồng con. Xin cho chúng con được hiệp lời cầu nguyện này để được Mẹ thương giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giesu Kito. Amen

 • hoa ngoc lan September 21, 2012, 10:17 pm

  Con xin ngan lan cam ta on Me vi nho Me cac bau cung Chua ma con gai con da duoc khoi benh ,hien be da nhanh nhen hon ,hoat bat hon va biet sieng nang cham chi hoc hanh ,len truong cung co ban co be .Me oi ,con van con nho moi lan con cau xin gi Chua Me cung deu nham loi con ,roi con hua se thay doi ,se song tot ,nhung sau do con lai quen khong thuc hien loi hua voi Chua va Me nua ,con that la toi loi va dang bi trung phat ,nhung Chua va Me van mo long nhan hau bao la de cuu giup con va gia dinh con .Xin Me giup con tu nay biet tu bo toi loi ,biet luon an nan thong hoi va giu long trung tin voi Chua va Me den tron doi con .Xin cam ta Me vo cung .

Leave a Comment