Thiên Chúa là thẩm phán

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt Người,
  và không bao giờ giấu mắt Người được.
 2. Người đặt cho mỗi dân một thủ lãnh,
  còn phần riêng của Đức Chúa là Ít-ra-en.
 3. Trước mặt Người, mọi công việc của chúng đều rõ như ban ngày,
  và mọi nẻo đường của chúng,
  mắt Người chăm chú dõi theo.
 4. Những điều bất chính chúng làm không giấu Người được,
  mọi tội lỗi chúng phạm đều lộ ra trước mặt Đức Chúa.
 5. Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với Người,
  ân đức của người ta, Người giữ mãi như con ngươi trong mắt.
 6. Cuối cùng, Người sẽ đứng lên và ban thưởng,
  và phần thưởng ấy, Người sẽ đặt trên đầu chúng.
 7. Có điều là ai sám hối thì Người ban cho ơn trở về,
  và những kẻ sờn lòng nản chí, Người cũng sẽ ủi an.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: