≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 372 comments… add one }
 • Giuse Maria October 7, 2016, 7:52 am

  Chuỗi Mân Côi của Mẹ đã cứu con nhiều lần trong đời.
  Tạ ơn Chúa – Cám ơn Mẹ !

 • phaolo tung October 5, 2016, 9:14 am

  Me oi cuu con Me oi

 • Mai October 3, 2016, 5:34 am

  Trước đây tôi chưa hiểu rõ cách lần chuỗi Mân Côi. Giờ đây tôi đã hiểu rõ nhờ bài chỉ dẫn trên. Xin cám ơn bạn rất rất nhiều. Chúa trả công cho bạn.

 • Hungdang September 30, 2016, 7:53 am

  Xin Thien chua Me Maria ban phuc lanh den voi con Amen

 • Hong nhung September 29, 2016, 10:28 am

  Nguyen xin on cua me maria ban on binh an cho ma cua con chuan bi phau thuat binh an khoe manh

 • Maria Nguyen Thi Tuyet September 15, 2016, 12:18 pm

  Lay Chua xin gin giu linh hon con binh sn trong tay Chua Amen Chua oi chan con luc nay dau don qua xin Nguoi hay chua lanh cho con xin che cho cho cac con cac chau cua con khoe manh va binh an trong tay Chua Amen

 • Ngô Thanh Nga August 31, 2016, 12:51 pm

  Xin Mẹ luôn bên con!

 • Dau ten August 29, 2016, 8:31 pm

  Lay me maria xin me giup do me con khong phai mac nhung can benh nay

 • Maria Nguyen Thi Tuyet August 20, 2016, 10:20 am

  Lay Chua xin them suc cho con de con luon vung tin va song theo Thanh y Chua .Xin cat cac benh noi the xac va tam hon con Chua oi ! Con cam ta on Ngai Amen

 • Maria Nguyen Thi Tuyet August 8, 2016, 9:53 am

  Mung kinh thanh Da Minh xin Chua ban cho con biet noi theo guong Cha Thanh Da Minh , xin Cha them suc va dong hanh cung con giup con vung buoc va hang say nhiet huyet hon trong tinh than cua Cha Thanh Da Minh .

 • Maria - ThuyCB July 1, 2016, 1:51 am

  Lay Me xin giup Con co dduoc cong viec Con ddang mong cho*`……..Me chua bao gio tu choi Con xin Me ddieu gi vay Con xin Me giup Con ……Con cung ta on* Me giup Con gai cua Con moi thi ddau sau 1 lan thi rot ……Con ta on Me

 • khong ten June 12, 2016, 7:59 am

  lạy chúa ! chúa muốn con phải làm sao bây giờ ?

 • Phu nguyen May 27, 2016, 5:27 pm

  Con xin me hay giup con vuot qua giai doan kho khan nhu luc nay, hay cho con tro thanh nguoi tot, cho con bo duoc co bac, cho nguoi con yeu o ben do lam an duoc xuong se, dung hieu lam va cai nhau nua, cho chung con nen duyen vo chong amen

 • Nguoi con toi loi April 6, 2016, 12:12 pm

  Cam on me Maria da giup con tro ve voi Chua . Nam nay la nam Long Chua Thuong Xot . Con cau Nguyen cho nhung ai bo dao hay an nan Sam Hoi ma quay ve voi long an nan xin Chua thu tha . Con cau xin cho cac linh hon mo coi , linh hon con trong hoa nguc, Luyen nguc duoc som Len Thien Dang

 • đứa con tội lỗi March 17, 2016, 2:18 am

  Lay me Maria con da song trên doi nay may chuc nam roi. Con thay minh toi loi qua nhieu. Gio day con xin me giúp con biet lan chuoi man coi de voi bot di toi loi cua con bay lau nay. Xin me hay thuong den dua con toi loi cua me.

 • Trần Thị Nhường February 1, 2016, 4:34 am

  Xin Mẹ NÂNG ĐỠ & HƯỚNG DẪN Gia Đình CON sống ĐẸP LÒNG CHÚA. Amen.

 • Con toi loi January 4, 2016, 12:20 pm

  Me oi con buon qua xin Me doai den con la ke co toi. Con uot ao dieu do nhung con la ke thap hen toi loi yeu duoi va la ke doi tra nua. Con khong the tu minh lam duoc dieu gi nhung con bik Chua va Me la dang co the lam duoc tac ca moi su. Con xin Me thuong xot con va cau bau cung Chua cho con duoc quay tro lai ben canh co ay Me oi.

 • trang December 21, 2015, 1:45 pm

  Me oi con chan nan met moi qua con xin me va Chua dan dat con qua con kho ai nay..con nguyen khi vuot qua chong chenh nay con se ho tro nang do nguoi khon kho nhug anh em con cai Chua amen

 • Trần Lâm Nguyên December 19, 2015, 9:27 pm

  Con cảm ơn trang conggiao.org đã đồng hành cùng con trong con đường sống đạo của con. Amen!

 • Hung Dang November 27, 2015, 3:35 pm

  Con cau xin Thien Chua Me Maria soi sang Tam hon con Amen

 • Hung Dang November 23, 2015, 5:12 am

  Xin Thien Chua Me Maria ban phuc lanh den con Amen

 • xa sứ November 17, 2015, 6:33 pm

  xin mẹ cầu bầu cho chúng con một ngày học tập và làm việc được trôi chảy và nhận được nhiều ơn sủng từ mẹ và thiên chua.
  Amen.!

 • Hung Dang October 27, 2015, 5:29 am

  Con Giuse Dang quoc Hung cau xin Thien Chua Me Maria ban phuc lanh den con Amen

 • Hung Dang October 20, 2015, 5:48 am

  Con Giuse Dang quoc Hung cau xin Thien Chua va Me Maria diu dat cuoc doi con xin dung bo con du chi mot day boi con rat yeu duoi hay soi sang Tam hon con co mot Duc Tin manh me Amen

 • Doan hoangtai October 18, 2015, 10:51 am

  Lay me xin me.cho con mot cuoc sog tot dep cho gd con cho tat ca moi nguoi… Cho nhug aj dag cau xin me…. Xin me nham loi chug con a men

 • ANNA Nguyen Thi Thu Thao October 15, 2015, 8:19 pm

  Mẹ ơi! xin Mẹ thương ban cho em gái con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa được hết mọi bệnh tật và được khỏe mạnh để em ấy còn nuôi con nhỏ. Xin Mẹ cứu lấy và che chở cho em của con. Xin Mẹ nhận lời con nguyện cầu.

 • đinh bá châu October 15, 2015, 11:50 am

  Tôi thấy tôi xấu hổ quá.tôi đọc kinh nhưng tôi lại không đưa lòng mình vào lời kinh.tôi thấy kinh tôi dâng cho mẹ khô khan lắm.xin mẹ cho con sốt sắng hơn.khi đến với mẹ cho con như người mất trí để con ko còn nghĩ được những vk xung quanh.

 • Khai Nguyen October 14, 2015, 3:21 am

  Lạy mẹ Maria, lạy Chúa Giesu, con cảm tạ người vô cùng, con đã xin và con đã được và ko chỉ 1 lần. Con tôn thờ Người.

 • Hung Dang October 11, 2015, 11:19 pm

  Con xin Me Maria dan dat con vuot qua kho khan trong cuoc doi toi loi cua con A men

 • Phaolo phamtân October 11, 2015, 12:12 pm

  xin đức chúa trời giê-hô-va nhậm lời con cầu nguyện.

Lời Bình Trang 7/11⟪⟪ cuối...56789...Mới Nhất ⟫⟫

Leave a Comment

Next post:

Previous post: