≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 379 comments… add one }
 • Tê rê xa phạm Ngọc October 21, 2017, 2:21 pm

  Lạy mẹ maria lạy chúa giê su con xin lỗi ngài suốt thời gian qua con vì những vật chất nhưng danh vô ở đời làm mù quáng mà con quên ngài. mỗi khi con ik làm về con đều cằm cùi vào chiếc điện thoại cho đến khuya thì chuẩn bị đi ngủ con có đọc kinh có khi mãi xem khuya quá buồn ngủ quá con có làm dâu thánh giá nhưng con cứ lả lơ k hiểu mình đọc kinh cho qua chuyện chứ k để ý về ý nghĩa của kinh ….nhưng hôm qua chị con gọi điện cj đã giúp con thức tỉnh dc là “Không Có Chúa Trên Đời Này Con Không Có J Cả”…. Vậy con từ nay con sẽ siêng chạy đến với chúa siêng đọc kinh lần hạt mân côi hơn …..con cảm ơn ngày vì đã cho con có ngày hôm nay

 • Teresa nguyen thi bao van October 16, 2017, 5:30 am

  Lay chua! Lay me Maria! Xin hay tha thu toi loi cho con vi con la 1 con chien luoi bieng con da nghi le rat rat nhieu .Khi con met moi va dau kho nhat thi luc do con moi nhan ra minh ko co don , minh van con co chua va me ben canh che cho va giup con . Con se co gang an an va thuong xuyen doc kinh va lan hat man coi , xin dung bo con , xin hay o ben canh con de con co them niem tin , suc manh va dong luc de con vuot qua moi kho khan , dau kho trong cuoc song . Xin hay la anh sang soi duong chi loi cho con de cho con them duc tin vi da co chua va co me ben canh con suot ca cuoc doi nay va mai mai.Amen!

 • Thanh Tu October 14, 2017, 12:10 pm

  Con xin Chúa, xin Mẹ ban ơn phước lành cho con khỏi bệnh, cho cháu của con được khỏi bênh. Bây lau nay con chỉ đọc kinh lạy cha 10 kinh kính mừng nhưng từ nay con sẽ siêng năng lần chuỗi hạt mân coi thưa Chúa Mẹ.

 • Secilia October 9, 2017, 10:45 pm

  Xin me hay giup con cua con khoi benh tat.xin dang len me loi cau nguyen .amen

 • Vanna pham October 9, 2017, 12:27 pm

  Xin ban cho Con sự bình an

 • Vanna pham October 9, 2017, 11:02 am

  Xin ban cho Gia Dình chúng con có chỗ thờ phượng và mọi sự bính an trong vòng tay của Chúa và Mẹ

 • Xuân Trang July 29, 2017, 2:12 am

  Lạy Mẹ xin Mẹ chữa lành cho hai con trai của con,xin chúc phúc lành cho gia đình con

 • ĐẶNG DUY ĐOÀN July 20, 2017, 12:57 pm

  chúc mọi người luôn bình an. Xin chúa ban cho con và mọi người luôn sống hạnh phúc, luôn giữ mình và sống đẹp lòng chúa. cám ơn chúa và mọi người.

 • phao lô July 6, 2017, 8:21 pm

  gời đây con cảm thấy bản thân con không phải đi lễ k phải đọc mà là con được đi lễ được đọc kinh dâng lên mẹ. ngợi khen tình yêu Chúa Giêsu Kito và mẹ Maria

 • Nguyen thi minh July 3, 2017, 9:54 pm

  Xin Chua va Me Mảia hãy soi sáng cho con biết phải làm gì để dạy dỗ các con cái của con biet nhận ra Chúa, yêu mến trông cậy phó thác nơi Chúa.

 • Thuymk June 13, 2017, 12:53 pm

  Xin mẹ dạy con hai tiếng “xin vâng”_Amen.

 • nguyễn Thị Tuyết May 25, 2017, 10:55 am

  Xin Mẹ ban ơn lành cho con của con thai nghén đủ ngày đủ tháng , sinh đẻ thuận lợi dễ dàng mẹ tròn con vuông ,em bé ngoan ngoãn dễ thương dễ nuôi và mau lớn . Con tạ ơn Chúa & Mẹ .Amen

 • Kim thuy May 25, 2017, 9:18 am

  Lay Me . Xin cho con được nhận tiền sớm cua họ để con tra hết nợ cho mọi người .
  Cám ơn Mẹ
  Têresa T

 • Le Thuy May 6, 2017, 2:03 pm

  tôi may mắn được là con của Chúa, trước đây tôi rất mù mờ về lần chuỗi nhưng nhờ trang này mà tôi đã biết và có thể tự Ngắm , lần chuỗi ở nhà một mình. Rất cám ơn trang báo đã giúp những con chiên khô khan như tôi có thể đến với Chúa và Đức Mẹ dễ dàng hơn

 • Trầm family April 25, 2017, 4:26 pm

  Con cầu xin Me giúp con dạt thành ý niệm , xin giúp cho gia đinh con yêu thương thật nhiều cho nhau và con chi thứ 6 Dặng Mỹ Ngọc , yêu thương kính mến cha me Ngọc nhiều hơn và Trầm Ngọc Đức , Than trọng Ngọc Quyền có Việt làm tốt theo ý 2 cháu đã chọn được nơi trường lớp đã đào tạo , xin cho chúng con được giàu có về phần hồn lẫn trong phần xác trong 3 Đức : Tin ,Cậy ,Mến dồi dào thật mảnh liệt , nung cháy tràn dầy mãi mãi luôn chuyên không ngừng , con van nài Mẹ , mẹ Thiên Chúa, Me chúng con , Amen.

 • maria Phan Thị Thanh Thao April 20, 2017, 11:36 pm

  mẹ ơi! Xin mẹ giúp qua cảnh khổ đau của cuộc sống như mẹ đã vượt qua cảnh khổ đau khi nhìn con mẹ đau khổ vác thập giá và chịu trên thập giá. Mẹ ơi lắm lúc con tuyệt vọng ghê gớm nhìn lên mẹ con chỉ cảm thấy con không xứng đáng để van nài mẹ và chúa, vì con vấp phải quá nhiều tội lỗi. Con không xứng đáng để mẹ và chúa ngự vào lòng con nhưng con xin Mẹ và chúa phán một lời thì linh hồn và thể xác con sẽ lành mạnh. Xin mẹ ban đức tin cho chồng con là người dự tồng

 • Linh April 20, 2017, 2:47 am

  Con cam ta on Chua da chi cho biet duoc trng wes nay va tu do con biet lan hat man coi. Con cam ta on Me Maria.

 • Catarina M Hanh March 11, 2017, 4:18 pm

  Lạy Đức Mẹ, làm sao con nói hết bao hiêu ơn mà Đức Mẹ đã ban cho con, cho Gia Đình con. Con Kinh xin Đức Mẹ sống bên con va mai mãi bên con.

 • Phero duong March 9, 2017, 3:20 pm

  Xin mọi người cầu nguyện cho em để em có niềm tin vào chúa nhiều hơn em đang tập đọc kinh mân côi ! Lúc nào con người em vào bế tắc em mới nhớ đến chúa mong sao em siêng năng nhiều hơn

  • Hoang Chu November 12, 2017, 4:33 pm

   Ngày Chúa phán xét sắp đến rồi, mong bạn và gia đình luôn siêng năng đọc kinh mân côi để được sự che chở của Chúa và Mẹ nhé.

 • Bui Thi Cham February 26, 2017, 4:49 am

  Xin hội thánh cầu nguyện cho con. Giúp con yêu mến Mẹ & Chúa. Cho con con đường con đi. Hay cầu nguyện để Chúa mở đường con tới với Mẹ để mẹ bênh vực con.

 • nguyen thi my kim February 24, 2017, 7:00 pm

  Mẹ ơi .xin mẹ cho con được siêng nàng đọc kinh cùng mẹ mỗi ngày .xin mẹ cho con được tha thứ cho những kẻ ghét bỏ còn ,đặt biệt gia đình chồng con ,gia đình chồng con là người ngoại đạo ,khi biết chồng con theo đạo thì họ xem vc còn không ra gì .đến nỗi vc còn làm nha cũng k hỏi thăm dù chỉ một lời , ngày chúng con về nhà mới ba mẹ đi giống như một người khách .còn nói với hàng xóm nhà con mình là khách mà ,mẹ ơi sao mẹ còn có thể nói như vậy đc hả mẹ , mẹ là người đã sinh ra chồng con ,sao mẹ nói như vậy đc con cũng k biết nữa ,mẹ biết k con gái của mẹ chồng còn có gia đình rồi nhưng lại đi theo chồng người khác có con vì đồng tiền mẹ che chở cho con gái và xem con rể k ra gì .chồng con bực quá và nói sao mẹ lại làm như vậy , thế rồi chồng còn bị chửi cho một trận chạy về k kịp .roi tu do ba ghet nha con den noi k hoi tham chong con ntn .me oi chong con bi vo sinh the roi vc con co xin be trai ve nuoi vay ma con la nguoi hy sinh cho chinh con cua me ,vay ma me khong den tham be du chi la nguoi hang xom thoi cung dc , the ma cung khong co , ma ngay nao cung cung miet , con khong biet la cung cai gi , ai la nguoi chung giam cho me vay k biet . me oi xin me cho con tha thu cho gia dinh chong du ho co ghet bo con nhu the nao di nua .xin me giup con

 • Pham thai February 22, 2017, 10:08 pm

  Lạy Thiên Chúa ba ngôi. Các Thánh Thiên Thần và con xin Mẹ MARIA .
  Xin đừng chấp tội chúng con mà xin hảy nhìn đến đức tin của chúng con và giáo hội và ban ơn những lời chúng con nguyện xin Chúa, Đức Mẹ và các Thánh.

 • nhi February 19, 2017, 9:07 pm

  Xin mẹ hãy cứu lấy ba con . giúp cha mẹ con mọi sự bình an

 • Nguyễn Phúc Hậu November 12, 2016, 3:14 pm

  Lậy Mẹ.bao năm qua,con đã quên đi Mẹ và quên đi đũc chúa Giêsu là con Mẹ.
  Con đã ham chơi bời để bây giờ con phai hối hận. Khi không còn gi nữa thì con mới nhớ đến Mẹ.
  Xin Mẹ tha thứ cho những tội lỗi của con amen.

 • Th.hien November 10, 2016, 10:46 am

  Lay mẹ Maria . Từ bé con không hiêủ gi về chúa trời từ khi theo chồng con đã thấy con có duyên với chúa mẹ ntn. Đời con vui buồn đều nhờ có mẹ . Con không xin mẹ điều gi lớn lao . Con chỉ xin mẹ gin giữ con va đứa con trong bụng con được mạnh khỏe va binh an. Đây là hồng ân mà mẹ đã cho vợ chồng con . Mẹ cho con them sức manh niềm tin nơi con de con huong ve chua troi suot cuoc doi nay cua con.amen

 • Lien Nguyen November 9, 2016, 12:11 am

  Lay Cha xin thuong xot va cuu giup tat ca chung con.Amen.

 • Maria Nguyen Thi Tuyet October 28, 2016, 11:37 am

  Xin Chua soi sang cach rieng va ban on lanh dac biet de dân đua ng ban cua con gai con đuoc tro vê lam con cai Chua Amen

 • Hamy nguyen October 23, 2016, 8:33 am

  Cám ơn bạn rất nhiều .Hôm nay mình rất vui khi nhận được trang wedsite này. xin Chúa ban bình an tới cho bạn. Và xin Mẹ giúp gia đình con mạnh khỏe. Và xin Chúa ban sức mạnh cho con tìm đến với Chúa. Amen.

 • Thuy October 20, 2016, 11:37 am

  English Version of How to Lần Hạt Mân Côi

  Step by Step How to Rosary

  The Sign of the Cross
  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

  The Apostles’ Creed
  I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; the third day He arose again from the dead. He ascended into heaven, and sits at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen.

  The Lord’s Prayer
  Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen.

  The Hail Mary (3 times)
  Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

  Glory Be
  Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

  Choose the Mystery according to the day of the week

  The First Mystery (Example: The Annunciation)

  The Lord’s Prayer (1 time)
  The Hail Mary (10 times)
  Glory Be (1 time)

  Oh My Jesus
  O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those most in need of your Mercy.

  The Second Mystery (Example: The Visitation)

  The Lord’s Prayer (1 time)
  The Hail Mary (10 times)
  Glory Be (1 time)

  Oh My Jesus
  O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those most in need of your Mercy.

  The Third Mystery (Example: The Nativity)

  The Lord’s Prayer (1 time)
  The Hail Mary (10 times)
  Glory Be (1 time)

  Oh My Jesus
  O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those most in need of your Mercy.

  The Fourth Mystery (Example: The Presentation in the Temple)

  The Lord’s Prayer (1 time)
  The Hail Mary (10 times)
  Glory Be (1 time)

  Oh My Jesus
  O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those most in need of your Mercy.

  The Fifth Mystery (Example: The Finding of the Child Jesus After Three Days in the Temple)

  The Lord’s Prayer (1 time)
  The Hail Mary (10 times)
  Glory Be (1 time)

  Oh My Jesus
  O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those most in need of your Mercy.

  After saying the five decades, say the

  Hail, Holy Queen
  HAIL, HOLY QUEEN, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary!
  V. Pray for us, O Holy Mother of God.
  R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
  Let us pray. O GOD, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord. Amen.

  Sign of the Cross
  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

 • Thuy October 20, 2016, 11:13 am

  English Version of Mầu Nhiệm Mân Côi

  The Mysteries of the Rosary

  The Joyful Mysteries (Mondays, Saturdays, and Sundays of Advent)
  1. The Annunciation
  2. The Visitation
  3. The Nativity
  4. The Presentation in the Temple
  5. The Finding in the Temple

  The Sorrowful Mysteries (Tuesdays, Fridays, and Sundays of Lent)
  1. The Agony in the Garden
  2. The Scourging at the Pillar
  3. The Crowning with Thorns
  4. The Carrying of the Cross
  5. The Crucifixion and Death

  The Glorious Mysteries (Wednesdays and Sundays outside of Lent and Advent)
  1. The Resurrection
  2. The Ascension
  3. The Descent of the Holy Spirit
  4. The Assumption
  5. The Coronation of Mary

  The Luminous Mysteries (Thursdays)
  1. The Baptism of Christ in the Jordan
  2. The Wedding Feast at Cana
  3. Jesus’ Proclamation of the Coming of the Kingdom of God
  4. The Transfiguration
  5. The Institution of the Eucharist

Lời Bình Trang 8/11⟪⟪ cuối...678910...Mới Nhất ⟫⟫

Leave a Comment

Next post:

Previous post: