≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 371 comments… add one }
 • Giuse vũ văn ích June 18, 2018, 11:09 am

  Lậy Mẹ MARIA con mến yêu . Xin Mẹ đoái nhìn chúng con, xin giúp cho mẹ con sớm được khỏi bệnh luôn được sống khoẻ mạnh , bình an. Xin Mẹ nhậm
  lời con cầu xin. AMEN

 • Nhàn June 12, 2018, 12:59 am

  Con Chào Mẹ! Mẹ oi hnay trong lòng con không được bình yên, con đang khg biết xử lý mọi việc thế nào cho tốt cho phải. Con khổ tâm mọi chuyện, con thương tất cả anh chị e nhưng con lại khg biết chiu đựng cũng kg biết cách cư xử cho tốt. Con xin mẹ thêm sưc cho con,thêm sự sáng suốt để trở thành người kito hữu sống cho đẹp lòng Chúa. Amen

 • Nhàn June 11, 2018, 5:13 am

  Chào Mẹ! con tin Chúa nhưng con lại vẫn lo sợ, con xin Mẹ hãy thêm sức cho con thêm suy nghĩ sáng suốt cho con, con xin Mẹ. Mẹ oi ! Chúa cho con ở bậc nào thì con cũng chấp nhận con chỉ xin Mẹ thêm sức cho con thôi để con vượt qua một chách dễ dàng Mẹ oi con xin Mẹ

 • NGUYEN THI DAO June 7, 2018, 6:14 am

  Con xin phó thác nơi mẹ tất cả thành viên trong Gia đình con được bình an. Xin mẹ ban sức mạnh cho mọi người để vượt qua những khó khăn hiện tại và vững tin nơi người.

 • Anna May 21, 2018, 1:17 am

  Lay me maria xin cau bầu cung cho ban cua con cong việc dc may man,xin soi sang cho ban cua con Nen lam nhu the nao cho tot hon.

 • Pho lo Vu May 8, 2018, 2:10 am

  Xin mẹ ban Phước cho gia đình con trong cơn nguy khó

 • Nhàn May 5, 2018, 3:41 am

  Lạy Mẹ Maria! Con kính chào Mẹ, Con cảm ơn Mẹ ghé thăm con không có Mẹ không biết tháng này con có được bình yên không! công việc của con ra sao? Con cảm tạ Mẹ nhiều lắm. Con xin Mẹ cho con có nhiều thời gian để nhớ tới Mẹ và đọc kinh cầu nguyện cùng Mẹ.Xin Mẹ thương xót Con hom nay và mãi mãi.Amen

  • Linh May 17, 2018, 2:33 pm

   Mình cũng bị y như bạn cách đây 6 năm, m đi khám bác sĩ tư 2 năm liền chỉ để canh trứng, nhưng lúc có trứng lớn do uống thuốc kích trứng thì lại k thành công, m đã tìm đến Mẹ Tà Pao và cầu xin, không lâu sau đó, mẹ đã cho m mang thai và thành công với kỳ trứng tiếp theo, nhưng do m ỷ y, nên làm việc không kiêng gì, m đã bị sảy thai sau khi biết đúng 3 ngày, khi thai còn chưa có tim thai, m lại cầu xin Mẹ, phó thác cho Mẹ, xin Mẹ cho gặp thầy gặp thuốc, và m bỏ tây y, lúc m sảy thai là tháng 12/2012, đến gần Tết âm
   Lịch 2013 bạn m tình cờ nói m hốt thuốc Bắc ông thầy ở Phước Long – Bạc Liêu ( mình ở Sài Gòn ) gần nhà nó vì thấy nhiều người tìm đến hốt thuốc hiếm muộn lắm, mình cũng kêu Tết nó về SG thì cầm lên cho mình, mà do cũng kiêng Tết nên m k uống ngay mà để hết mùng mền mới uống, rồi bẵng đi m cũng kệ, vì m cũng muốn tâm trạng được thoải mái b ạh, vào tháng 4/2013 thì m thấy người rất mệt mỏi, đánh liều thử thai thì thấy lên 2 vạch bạn ạh, m sinh baby vào tháng 12 năm đó, baby m được 9 tháng thì lại thấy mệt mỏi y như lúc nghén ku anh, m thử thai lại 2 vạch dù 2vc từ lúc mang bầu anh lớn đến khi ảnh 9 tháng gần nhau đúng 1 lần đó b @.@ giờ thì 1 anh 5 tuổi 1 anh 3 tuổi rồi, Mẹ đã nhận lời mình cầu xin, là tháng hoa nên m vô đây để lần hạt mân côi cầu nguyện cùng Mẹ, tình cờ thấy tin của b nên m để lại đôi lời mong làm động lực cho bạn có tinh thần thoải mái, nếu bạn muốn nc nhiều hơn với mình, b có thể để lại sđt hoặc đchi fbook, m sẽ chủ động liên lạc với bạn ha. Chúc cho bạn luôn hướng về Mẹ, cầu mong Mẹ nhận lời bạn cầu xin 🙂

 • Thảo May 4, 2018, 8:27 pm

  Lạy Mẹ Maria! con hiếm muộn ( 2 buồng trứng đa nang. trứng phát triển chậm, polup niêm mạc lòng tử cung) . Con chạy đến kêu cầu xin mẹ phù hộ cho con chữa lành bệnh tật và được mang thai . Xin mẹ nhậm lời con cầu xin. Amen

  • Linh May 17, 2018, 2:17 pm

   Chào bạn

 • Ngọc Thạch maria April 19, 2018, 11:22 am

  Lạy Mẹ Maria! Con la ke khốn nạn chạy đến kêu xin Mẹ, xin Mẹ va Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi ma con đã phạm. Xin giúp con làm việc đền tội cho nên để con xứng đáng lãnh nhận bí tích hòa giải va xin giúp con làm viêc nhân đức đê con xứng đáng lam con cua Mẹ. Xin Mẹ nhận loi con cầu xin. Amen

 • TB April 10, 2018, 5:34 pm

  Thank you, Stephen and Conggiao.org for the guide to Catholic life!

 • Quốc Ngọc April 4, 2018, 4:22 am

  Xin mẹ ban ơn phước xuống cho con Mẹ ơi. Con biết con đã lầm lỗi nhiều với Mẹ và Chúa. Nay con đã ăn năn hối lỗi, xin Me và Chúa tha thu lỗi lầm và ban Hồng Ân xuống cho con khỏe mạnh.

 • Nguyenpuuong March 17, 2018, 3:53 pm

  Con lạy Chúa, mẹ Maria và thánh cả Juse con là đứa con đầy tội lỗi khi con là người ngoại đạo, giờ đây con được ơn trở lại đạo,con biết thân con yếu mềm, mỏng dòn,cuộc đời con biết đây chuyến lưu hành trần thế con biết con còn rất nhiều thử thách,con xin gia đình Thánh Gia cho tất cả moi người và con luôn biết siêng năng sốt sắng cầu nguyện, siêng năng đọc kinh mân côi, kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày, để đền tạ trái tim Chúa Jêsu, con xin Chúa ban bình an cho hòa bình thế giới, xin Chúa tha tội cho các linh hồn, xin Chúa cho mọi người khô khan, nguội lạnh, và những người chưa biết Chúa được ơn trở lại đạo,con xin ơn chữa lành cho mọi người bệnh,con đang gặp khó khăn và thử thách con xin Chúa tha tội cho con, xin giúp sớm vượt qua mọi thử thách để sống xứng đáng là một người Kitô Hữu, xin cho con biết nhớ Chúa mỗi ngày, luôn dâng lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và gìn giữ tâm hồn con, Con xin tạ ơn gia đình Thánh Giá, Amen.

 • Viet March 16, 2018, 3:57 pm

  Lạy Mẹ Maria , xin cứu giúp con thoát khỏi sự bùôn khổ và ưu sầu , để con biết sống lạc quan và yêu đời hơn. Amen.

 • Con tên Hoàng Thị Loan March 16, 2018, 8:32 am

  Xin cho con hết bệnh tê chân và tất cả các bệnh khác và đêm cho được ngủ ngon

 • Khanh hoang March 8, 2018, 5:24 pm

  Mẹ ơi. Con biết Là con khô khan nguội lạnh. Thơ ơ với chua và mẹ. Con xin mẹ tha lỗi cho con. Con xin me giúp cháu con là giuse nguyen huy hoàng đc hết bệnh. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ lên chua xin nhận lời con câu xin amen

 • Đôminicô Nguyễn Anh Tuấn February 26, 2018, 12:32 pm

  Lạy Chúa, con đang lạc lối, không biết nén đi đâu, nén lạy Chúa nhân từ xin Ngừoi hay giúp con xác định được con đường con đi, để rồi con lại có thể quyết định đúng đắn cuộc đời của con. Xin Chúa hãy nghe lời khẩn cầu của con. Amen

 • Huyen Vu February 22, 2018, 3:18 pm

  Con xin khan cho gd duoc hoa thuan, bang an hon xac va som co con.

 • Nguyễn Ngọc Thăng February 21, 2018, 9:55 am

  Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin mẹ thương xem cứu chữa cho con và cầu bàu Cùng chúa cho con được lành bệnh tật về thể xác cũng như tâm hồn, Xin soi sáng lòng trí con để con biết tin cậy và kính mến Chúa luôn! Amen!

 • Dua con toi loi January 30, 2018, 4:37 pm

  Lay trái tim chua giêsu kitô, con cau xin lòng thương xót chúa cho gia đình chúng con được đoàn tụ sau hơn 10 năm cho doi,xin chúa dung quyền năng của người chua bệnh cho 2 đứa con của con dê chúng được khỏe mạnh khôn lớn nên người học hành giỏi giang. Xin chua va me maria che chở cho gia đình chúng con.moi su xin pho thac cho chua me…

 • Teresa Nguyễn January 30, 2018, 11:22 am

  Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mẹ.
  Xin cho tất cả chúng con được luôn yêu mẹ, bây giờ và mãi mãi.
  Xin cho chúng con được luôn siêng năng lần chuỗi hạt mân côi mỗi ngày cho đến giờ sau hết.
  Chuỗi hạt cứu rỗi cuộc đời của chúng con và toàn nhân loại.
  Amen

 • Dua con toi loi January 30, 2018, 1:48 am

  Cau xin chua ban cho gia dinh chung con duoc doan tu sau hon 10 nam cho doi cho me va e gai con duoc sang usa.mong chua chua benh cho con cua con .xin chua ban binh an khoe manh den gia dinh con. Amen.

 • Congle Pham January 28, 2018, 12:59 am

  Xin cám ơn Chúa và mẹ Maria đã ban bình an đến cho con và gia đình, Người đã che chở cho con thoát chết nhiều lần trong các tai nạn, giờ đây càng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày con không còn sợ bị ma nhát, trái lại con còn muốn gặp lại mấy con ma đã nhát con nhưng tụi nó đã không trở lại,

  Con cũng xin cám ơn Chúa và Mẹ Maria đã nhậm lời cầu nguyện của con hôm tháng một năm 2018 dành riêng cho vợ con, con thật vui mừng vì Chúa đã nhậm lời con cầu xin .

 • Janie Ta January 15, 2018, 11:44 am

  Xin lời cầu nguyện cho tất cả gia đình anh chị , con cháu
  Được mọi sự an bình, Amen

 • Lan nguyen December 22, 2017, 4:09 am

  Kính xin Chúa và Mẹ giử gìn và che chở cho Gia Đình chúng con, xin Mẹ hay thương xót cầu bầu cùng Chúa nhậm lời con cầu xin .
  Mẹ ơi ! Xin hãy cho con thoát ra khỏi sự đau đớn và thù hận, xin hãy ban bình an cho con và ban cho con 1 phép lạ nhiệm màu Mẹ ơi . Con xin Tạ ơn Mẹ Tạ ơn Chúa .

 • Thu Hien December 14, 2017, 8:36 pm

  Con xin chúa xin Đức mẹ Maria hay ban Phước lành cho gia đình con !cho con luôn vững tin vào chúa! Amen

 • Thanh Tâm December 7, 2017, 8:55 am

  Hôm nay con gặp khó khăn trong công việc, lòng con rối bời, lo âu sợ hãi, nhưng con luôn hướng về chúa, con luôn khẩn cầu chúa đoái thương đưa con qua khó khăn này, cùng khẩn cầu Đức Mẹ xin mẹ cầu bầu cho con để lòng trí con được bình an và đến giờ phút này tuy chưa hoàn toàn giải quyết rốt ráo vấn đề nhưng phía khách hàng đã có hướng mở để giải quyết vấn đề, con tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, xin đồng hành cùng con luôn mãi trong công việc, cuộc sống, và gia đình con. Amen.

 • Nguyễn bá đạt November 26, 2017, 6:47 pm

  Mẹ maria mẹ nhân lành của đời con. Từ nhỏ con đã sống trong gia đình ba mẹ con không thuận hoà hạnh phuc. Lúc nhỏ con cô độc tự ti vì con còn quá nhỏ và không có ai chia sẻ, nhờ ơn lành và tình yêu thương vô bờ bến của chúa ba ngôi , mẹ maria, cha thánh cả giuse luôn chẻ chở cho con, gìn giữ cho con được nhiều điều bù đắp. Đến sau nay lớn lên con mới cảm nhận được tình yêu của chúa, mẹ và cha trong những lúc khốn khó nguy nan con đều được che chở và mở lòng trí cho con được ngày càng gần chúa , mẹ và cha hơn, có những khi con thất hứa với chúa , mẹ và cha, nhung con vẫn luôn cảm nhận được mẹ luôn bên con an ui con, hướng dẫn cho con thay đổi từng ngày, con tạ ơn vi may mắn được là con cái của chúa ba ngôi, xin mẹ luôn hướng dẫn con chiên lạc đàn được về với chúa , mẹ và cha

 • Phạm Công Lê November 26, 2017, 2:09 pm

  6 năm trời trong trại tập trung cải tạo, tôi chỉ biết đọc kinh Lại Cha và kinh KÍnh Mừng , hôm nay trên đất Mỹ nhờ có internet mà tôi biết rõ hơn cách lần hạt Mân Côi , có phải chăng Chúa đã cho tôi một trách nhiệm gì đó nên đã cứu tôi thoát chết mấy lần trong nhà tù Việt Cộng và Khờ Me lúc vượt biên, Chúa đã ban ơn cho tôi nên đã chấp nhận hai lời cầu mà tôi nghĩ là impossible, nay tôi chia sẽ với mọi người là hảy cầu nguyện,
  nhịn đói và ăn năn cầu nguyên là vũ khí lợi hại nhất trong mỗi người chúng ta

 • Mai Nguyen November 16, 2017, 9:21 am

  Lay me la Me con toan than con thuoc ve Me ,moi su cua con la cua Me

 • Nguyễn Mt November 1, 2017, 6:51 pm

  Con cầu xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và soi sáng những đứa con của con mỗi ngày. Amen

Lời Bình Trang 9/11⟪⟪ cuối...7891011

Leave a Comment

Next post:

Previous post: